PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Google đã ra mắt Gemini, một mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) mới được thiết kế để cạnh tranh với ChatGPT của OpenAI. Gemini được đào tạo trên một tập dữ liệu khổng lồ gồm văn bản và mã, và có thể tạo văn bản, dịch ngôn ngữ, viết các loại nội dung sáng tạo khác nhau và trả lời các câu hỏi của bạn một cách đầy đủ thông tin.

Dưới đây là một số tính năng chính của Gemini:

  • Tạo văn bản: Gemini có thể tạo văn bản giống như con người cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm bài viết, email, thư, v.v.
  • Dịch ngôn ngữ: Gemini có thể dịch giữa hơn 100 ngôn ngữ.
  • Viết các loại nội dung sáng tạo khác nhau: Gemini có thể viết các loại nội dung sáng tạo khác nhau, bao gồm thơ, mã, kịch bản, v.v.
  • Trả lời các câu hỏi của bạn một cách đầy đủ thông tin: Gemini có thể trả lời các câu hỏi của bạn một cách đầy đủ thông tin, ngay cả khi chúng là câu hỏi mở, thách thức hoặc kỳ lạ.

Gemini-1

Gemini vẫn đang trong giai đoạn phát triển, nhưng Google đã có kế hoạch cung cấp nó cho các nhà phát triển và doanh nghiệp trong tương lai.

Dưới đây là một số điểm tương đồng và khác biệt chính giữa Gemini và ChatGPT:

Tương đồng

  • Cả hai mô hình đều là LLM được đào tạo trên một tập dữ liệu khổng lồ gồm văn bản và mã.
  • Cả hai mô hình đều có thể tạo văn bản, dịch ngôn ngữ, viết các loại nội dung sáng tạo khác nhau và trả lời các câu hỏi của bạn một cách đầy đủ thông tin.

Khác biệt

  • Gemini được đào tạo trên một tập dữ liệu lớn hơn so với ChatGPT.
  • Gemini có thể truy cập và xử lý thông tin từ thế giới thực thông qua Google Tìm kiếm, điều này cho phép nó cung cấp các câu trả lời chính xác và cập nhật hơn.

Gemini-2

Gemini là một đối thủ đáng gờm của ChatGPT. Với kích thước tập dữ liệu lớn hơn và khả năng truy cập thông tin từ thế giới thực, Gemini có tiềm năng cung cấp các kết quả tốt hơn cho nhiều loại nhiệm vụ.

zalo-icon
phone-icon
facebook-icon