493/28 LÊ ĐỨC THỌ, PHƯỜNG 16, QUẬN GÒ VẤP, TP. HỒ CHÍ MINH
THỜI GIAN LÀM VIỆC:  THỨ 2- THỨ 6 (8H00 : 17H30)  – THỨ 7 (8H00 : 12H00)

493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

4n6 MSG Forensics Wizard – Business License

Danh mục:

9,000,000 VNĐ

Product description

For Unlimited PC, Business License Trích xuất địa chỉ email và tệp đính kèm riêng biệt Tìm kiếm theo từ khóa trong MSG Message Trình bày MSG dưới dạng PDF làm Bằng chứng pháp lý trước Tòa

Thông tin bổ sung