493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

Aspose.Words for Reporting Services

28,359,000 VNĐ

Xuất các báo cáo RDL và RDLC dưới dạng tệp OOXML, DOC, RTF và Word Xử lý từ bên trong Microsoft SQL Server Reporting Services®.

Xuất các báo cáo RDL và RDLC dưới dạng tệp OOXML, DOC, RTF và Word Xử lý từ bên trong Microsoft SQL Server Reporting Services®.