493/28 LÊ ĐỨC THỌ, PHƯỜNG 16, QUẬN GÒ VẤP, TP. HỒ CHÍ MINH
THỜI GIAN LÀM VIỆC:  THỨ 2- THỨ 6 (8H00 : 17H30)  – THỨ 7 (8H00 : 12H00)

493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

Bartender Professional Edition

13,488,371 VNĐ

BarTender Professional Edition cung cấp giao diện dễ dàng giống như Phiên bản miễn phí, bao gồm mã hóa RFID và cho phép bạn tận dụng nội dung từ cơ sở dữ liệu, bảng tính và các tệp khác cho thiết kế nhãn và thẻ

BarTender Professional Edition cung cấp giao diện dễ dàng giống như Phiên bản miễn phí, bao gồm mã hóa RFID và cho phép bạn tận dụng nội dung từ cơ sở dữ liệu, bảng tính và các tệp khác cho thiết kế nhãn và thẻ