493/28 LÊ ĐỨC THỌ, PHƯỜNG 16, QUẬN GÒ VẤP, TP. HỒ CHÍ MINH
THỜI GIAN LÀM VIỆC:  THỨ 2- THỨ 6 (8H00 : 17H30)  – THỨ 7 (8H00 : 12H00)

493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

CATIA

VNĐ

CATIA là phần mềm cung cấp giải pháp tổng thể CAD/CAM/CAE thuộc loại mạnh nhất trên thế giới. Catia được sử dụng nhiều trong công nghiệp sản xuất, thiết kế khung dầm, khuôn mẫu, hàng không..Một số ứng dụng của phần mềm CATIA: Ứng dụng trong thiết kế cơ khí; Ứng dụng trong lắp ráp và mô phỏng động học; Ứng dụng trong lập trình và mô phỏng gia công; Ứng dụng trong kết cấu xây dựng và kiến trúc; Ứng dụng trong thiết kế đường ống cấp,…

CATIA là phần mềm cung cấp giải pháp tổng thể CAD/CAM/CAE thuộc loại mạnh nhất trên thế giới. Catia được sử dụng nhiều trong công nghiệp sản xuất, thiết kế khung dầm, khuôn mẫu, hàng không..Một số ứng dụng của phần mềm CATIA: Ứng dụng trong thiết kế cơ khí; Ứng dụng trong lắp ráp và mô phỏng động học; Ứng dụng trong lập trình và mô phỏng gia công; Ứng dụng trong kết cấu xây dựng và kiến trúc; Ứng dụng trong thiết kế đường ống cấp,...