493/28 LÊ ĐỨC THỌ, PHƯỜNG 16, QUẬN GÒ VẤP, TP. HỒ CHÍ MINH
THỜI GIAN LÀM VIỆC:  THỨ 2- THỨ 6 (8H00 : 17H30)  – THỨ 7 (8H00 : 12H00)

493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

Data Masker

247,575,000 VNĐ

Bản quyền phần mềm Data Masker. Thay thế dữ liệu nhạy cảm bằng dữ liệu thực tế, ẩn danh, thử nghiệm.

Hết hàng

Data Masker - Nhiều phương pháp để vệ sinh thông tin nhạy cảm Sử dụng các mẫu để phù hợp với các định dạng dữ liệu hiện có Bộ dữ liệu thay thế được bao gồm, như Tên, Mã Zip, Email Nhập dữ liệu kiểm tra cũng như vệ sinh thông tin hiện có Đơn giản, lặp lại, nhanh và dễ sử dụng Hỗ trợ SQL Server và cơ sở dữ liệu Oracle