493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

DevComponents DotNetBar cho WinRT là hộp công cụ của Windows 8, các điều khiển WinRT dành cho các ứng dụng chuyên nghiệp. Nó bao gồm điều khiển Lịch / Trình lập lịch, Menu Radial, Super Tooltips và nhiều hơn nữa.