493/28 LÊ ĐỨC THỌ, PHƯỜNG 16, QUẬN GÒ VẤP, TP. HỒ CHÍ MINH
THỜI GIAN LÀM VIỆC:  THỨ 2- THỨ 6 (8H00 : 17H30)  – THỨ 7 (8H00 : 12H00)

493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

FoSSA (2.0)

37,209,300 VNĐ

FoSSA (2.0) là một chương trình tương tác để đánh giá ứng suất và độ lún dưới nền đắp và chân móng hoạt động trên bề mặt đất nằm ngang.

FoSSA (2.0) là một chương trình tương tác để đánh giá ứng suất và độ lún dưới nền đắp và chân móng hoạt động trên bề mặt đất nằm ngang.