493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

Cung cấp cài đặt và gỡ cài đặt phần mềm từ xa, chạy tập lệnh và chương trình từ xa, hành động từ xa (xem, sao chép, đổi tên) và nhiều hơn nữa trên các máy chủ và trạm Windows của bạn.