493/28 LÊ ĐỨC THỌ, PHƯỜNG 16, QUẬN GÒ VẤP, TP. HỒ CHÍ MINH
THỜI GIAN LÀM VIỆC:  THỨ 2- THỨ 6 (8H00 : 17H30)  – THỨ 7 (8H00 : 12H00)

493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

InstallShield

VNĐ

InstallShield là giải pháp phát triển trình cài đặt Windows hàng đầu thế giới. InstallShield được thiết kế để cho phép các nhóm phát triển trở nên linh hoạt, hợp tác và linh hoạt hơn khi cài đặt InstallScript và Windows Installer (MSI) đáng tin cậy cho máy tính, máy chủ, Web và các ứng dụng ảo. InstallShield là trình cài đặt phần mềm duy nhất có thể trực tiếp chuyển đổi MSI sang các gói ảo của Microsoft App-V.

InstallShield là giải pháp phát triển trình cài đặt Windows hàng đầu thế giới. InstallShield được thiết kế để cho phép các nhóm phát triển trở nên linh hoạt, hợp tác và linh hoạt hơn khi cài đặt InstallScript và Windows Installer (MSI) đáng tin cậy cho máy tính, máy chủ, Web và các ứng dụng ảo. InstallShield là trình cài đặt phần mềm duy nhất có thể trực tiếp chuyển đổi MSI sang các gói ảo của Microsoft App-V.