493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

IP-Guard – Giám sát họat động Internet (IpGuard, IP Guard)

VNĐ

Bản quyền phần mềm IP-guard có 15 modules, Giám sát họat động Internet trong hệ thống mạng: Application Management, Bandwidth Management, Basic Management, Document Management, Device Management, Email Management, IM Management, IT Asset Management, Network Management, Print Management, Remote Maintenance, Removable Storage Management, Screen Monitoring, Website Management,

Description

Bản quyền phần mềm IP-guard có 15 modules, Giám sát họat động Internet trong hệ thống mạng: Application Management, Bandwidth Management, Basic Management, Document Management, Device Management, Email Management, IM Management, IT Asset Management, Network Management, Print Management, Remote Maintenance, Removable Storage Management, Screen Monitoring, Website Management,