493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

Ipswitch IMail Server – 10 user

7,752,000 VNĐ

* Ipswitch Collaboration Suite (ICS) provides e-mail and real-time collaboration, calendar and contact list sharing, and protection from spam and viruses, all delivered in an easy to use package designed with the unique needs of small and medium sized businesses in mind.
* ICS is a set of comprehensive collaboration tools based on e-mail, which is already the lifeblood of corporate communication.
* The best choice for businesses that need easy to use collaboration and premium protection from anti-spam and viruses. Bản quyền phần mềm IPSwitch

* Ipswitch Collaboration Suite (ICS) cung cấp e-mail và cộng tác theo thời gian thực, chia sẻ danh sách lịch và liên hệ, và bảo vệ khỏi spam và vi-rút, tất cả được cung cấp trong một gói dễ sử dụng được thiết kế với nhu cầu duy nhất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lí trí.
* ICS là một bộ công cụ cộng tác toàn diện dựa trên e-mail, vốn là huyết mạch trong giao tiếp công ty.
* Sự lựa chọn tốt nhất cho các doanh nghiệp cần dễ dàng sử dụng cộng tác và bảo vệ cao cấp khỏi thư rác và vi-rút. Phần mềm phần mềm IPSwitch