493/28 LÊ ĐỨC THỌ, PHƯỜNG 16, QUẬN GÒ VẤP, TP. HỒ CHÍ MINH
THỜI GIAN LÀM VIỆC:  THỨ 2- THỨ 6 (8H00 : 17H30)  – THỨ 7 (8H00 : 12H00)

493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

Kiwi Syslog Server

8,366,000 VNĐ

Bản quyền phần mềm Kiwi Syslog Server. Tập trung và đơn giản hóa việc quản lý thông điệp tường trình trên các thiết bị và máy chủ mạng.

Bản quyền phần mềm Kiwi Syslog Server. Tập trung và đơn giản hóa việc quản lý thông điệp tường trình trên các thiết bị và máy chủ mạng.