493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

KronoDesk (3 User) (download subscription)

11,344,000 VNĐ

KronoDesk là một giải pháp hỗ trợ khách hàng dựa trên đám mây, cung cấp dịch vụ bán vé, diễn đàn hỗ trợ khách hàng và cơ sở kiến thức trực tuyến trong một bộ tích hợp duy nhất. Giải pháp có thể được triển khai tại chỗ hoặc được lưu trữ trên đám mây.

KronoDesk là một giải pháp hỗ trợ khách hàng dựa trên đám mây, cung cấp dịch vụ bán vé, diễn đàn hỗ trợ khách hàng và cơ sở kiến thức trực tuyến trong một bộ tích hợp duy nhất. Giải pháp có thể được triển khai tại chỗ hoặc được lưu trữ trên đám mây.

Các doanh nghiệp có thể nhận được các truy vấn của khách hàng và hướng họ đến các bài viết cơ sở kiến thức có liên quan hoặc cung cấp một cổng thông tin tự phục vụ để giải quyết yêu cầu. KronoDesk cung cấp một hệ thống bán vé tạo ra một ID vé duy nhất cho các vấn đề được nêu ra. Người quản lý có thể phân bổ ID vé cho các thành viên nhóm hỗ trợ của họ một cách riêng lẻ hoặc hàng loạt và theo dõi tiến trình của họ thông qua bảng điều khiển tương tác.