493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

Lumen for WinGate – 6 Uset 1 Year

VNĐ

Bản quyền phần mềm Lumen cho WinGate. Là một tiện ích bổ sung tùy chọn cho WinGate 9, cung cấp phân loại URL để sử dụng trong các quy tắc kiểm soát truy cập web.

Out of stock

Description

Bản quyền phần mềm Lumen cho WinGate. Là một tiện ích bổ sung tùy chọn cho WinGate 9, cung cấp phân loại URL để sử dụng trong các quy tắc kiểm soát truy cập web.