493/28 LÊ ĐỨC THỌ, PHƯỜNG 16, QUẬN GÒ VẤP, TP. HỒ CHÍ MINH
THỜI GIAN LÀM VIỆC:  THỨ 2- THỨ 6 (8H00 : 17H30)  – THỨ 7 (8H00 : 12H00)

493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

ManageEngine ADManager Plus Standard Edition (Annual Subscription)

16,165,000 VNĐ

ManageEngine ADManager Plus là một giải pháp dựa trên web hợp nhất cho tất cả các nhu cầu quản lý Active Directory (AD), Exchange, Skype for Business, G Suite và Office 365 của bạn. Nó cũng cung cấp hơn 150 báo cáo được xác định trước, bao gồm các báo cáo về quyền AD, Office 365 và NTFS, cấu trúc dòng công việc tùy chỉnh để hợp lý hóa các hoạt động của AD và tự động hóa cho các tác vụ thông thường như dọn dẹp AD.