493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

ManageEngine DataSecurity Plus Professional Edition – File Server Auditing (Annual Subscription)

VNĐ

ManageEngine DataSecurity Plus là phần mềm kiểm tra và báo cáo tệp dựa trên đại lý. Theo dõi thời gian thực các thay đổi đối với tất cả các tệp trong hệ thống tệp cùng với các báo cáo kỹ lưỡng về mọi hoạt động như ‘ai’ đã làm ‘cái gì’, ‘khi nào’ và ‘từ đâu’. Theo dõi các thay đổi được thực hiện cho các tệp, đối tượng tệp trong các thư mục hoặc thư mục con và chia sẻ. Theo dõi mọi thay đổi được thực hiện đối với một loại tệp cụ thể (ví dụ: * .log) hoặc chọn loại trừ các máy chủ và loại tệp.

Description

ManageEngine DataSecurity Plus là phần mềm kiểm tra và báo cáo tệp dựa trên đại lý. Theo dõi thời gian thực các thay đổi đối với tất cả các tệp trong hệ thống tệp cùng với các báo cáo kỹ lưỡng về mọi hoạt động như ‘ai’ đã làm ‘cái gì’, ‘khi nào’ và ‘từ đâu’. Theo dõi các thay đổi được thực hiện cho các tệp, đối tượng tệp trong các thư mục hoặc thư mục con và chia sẻ. Theo dõi mọi thay đổi được thực hiện đối với một loại tệp cụ thể (ví dụ: * .log) hoặc chọn loại trừ các máy chủ và loại tệp.