493/28 LÊ ĐỨC THỌ, PHƯỜNG 16, QUẬN GÒ VẤP, TP. HỒ CHÍ MINH
THỜI GIAN LÀM VIỆC:  THỨ 2- THỨ 6 (8H00 : 17H30)  – THỨ 7 (8H00 : 12H00)

493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

ManageEngine ServiceDesk Plus Analytics Plus Add-on (Annual Subscription)

65,084,000 VNĐ

Giải pháp quản lý CNTT, hỗ trợ khách hàng và tài sản CNTT của bạn.

Giải pháp quản lý CNTT, hỗ trợ khách hàng và tài sản CNTT của bạn.