493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

MetaStock DC (Daily Charts)

13,930,232 VNĐ

MetaStock DC (Daily Charts) được thiết kế dành riêng cho các nhà giao dịch cuối ngày – các nhà giao dịch thu thập dữ liệu và thực hiện phân tích sau khi thị trường đóng cửa. Các nhà giao dịch cuối ngày đưa ra các quyết định mà họ thực hiện trong ngày giao dịch tiếp theo. Cho dù bạn giao dịch cổ phiếu, trái phiếu, quỹ tương hỗ, tương lai, hàng hóa, FOREX hoặc chỉ số, MetaStock có các công cụ bạn cần để phân tích thị trường vượt trội và thành công tài chính.

MetaStock DC (Daily Charts) được thiết kế dành riêng cho các nhà giao dịch cuối ngày - các nhà giao dịch thu thập dữ liệu và thực hiện phân tích sau khi thị trường đóng cửa. Các nhà giao dịch cuối ngày đưa ra các quyết định mà họ thực hiện trong ngày giao dịch tiếp theo. Cho dù bạn giao dịch cổ phiếu, trái phiếu, quỹ tương hỗ, tương lai, hàng hóa, FOREX hoặc chỉ số, MetaStock có các công cụ bạn cần để phân tích thị trường vượt trội và thành công tài chính.