493/28 LÊ ĐỨC THỌ, PHƯỜNG 16, QUẬN GÒ VẤP, TP. HỒ CHÍ MINH
THỜI GIAN LÀM VIỆC:  THỨ 2- THỨ 6 (8H00 : 17H30)  – THỨ 7 (8H00 : 12H00)

493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

Micro Focus Performance Center

VNĐ

Bản quyền phần mềm Micro Focus Performance Center. Phần mềm Lập kế hoạch và thực hiện các thử nghiệm trên nhiều dự án toàn cầu. Tạo một trung tâm kiểm tra hiệu suất xuất sắc.

Bản quyền phần mềm Micro Focus Performance Center. Phần mềm Lập kế hoạch và thực hiện các thử nghiệm trên nhiều dự án toàn cầu. Tạo một trung tâm kiểm tra hiệu suất xuất sắc.