493/28 LÊ ĐỨC THỌ, PHƯỜNG 16, QUẬN GÒ VẤP, TP. HỒ CHÍ MINH
THỜI GIAN LÀM VIỆC:  THỨ 2- THỨ 6 (8H00 : 17H30)  – THỨ 7 (8H00 : 12H00)

493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

Micro Focus Unified Functional Testing (UFT)

VNĐ

Bản quyền phần mềm Micro Focus Unified Functional Testing (UFT). Phần mềm tự động kiểm tra chức năng

Bản quyền phần mềm Micro Focus Unified Functional Testing (UFT). Phần mềm tự động kiểm tra chức năng