493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

MYOB MYOB AccountEdge (Mac)

VNĐ

Bổ sung các tính năng mới so với FirstEdge như tình hình công việc, tiền lương, hàng tồn kho và thanh toán thời gian.

Description

Bổ sung các tính năng mới so với FirstEdge như tình hình công việc, tiền lương, hàng tồn kho và thanh toán thời gian.