493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

NBMonitor Network Bandwidth Monitor

614,000 VNĐ

NBMonitor theo dõi việc sử dụng băng thông Internet (tải lên và tải xuống) của bạn, giám sát tất cả Internet của bạn, nó hiển thị tất cả các kết nối hoạt động bạn có với Internet tại bất kỳ thời điểm nào và lưu lượng lưu lượng truy cập qua chúng. NBMonitor hiển thị chi tiết thời gian thực về các kết nối mạng của bạn và việc sử dụng băng thông của bộ điều hợp mạng. Không giống như những cái khác, nó hiển thị các tên quy trình được khởi tạo kết nối mạng và cho phép bạn đặt các bộ lọc để chỉ thu thập lưu lượng truy cập mà bạn quan tâm. Vì một số ISP hiện đang ngắt kết nối khách hàng vì sử dụng băng thông “quá nhiều”, biết chính xác bạn đã biết bao nhiêu tải xuống hoặc tải lên trong một tháng nhất định có thể rất hữu ích.

NBMonitor theo dõi việc sử dụng băng thông Internet (tải lên và tải xuống) của bạn, giám sát tất cả Internet của bạn, nó hiển thị tất cả các kết nối hoạt động bạn có với Internet tại bất kỳ thời điểm nào và lưu lượng lưu lượng truy cập qua chúng. NBMonitor hiển thị chi tiết thời gian thực về các kết nối mạng của bạn và việc sử dụng băng thông của bộ điều hợp mạng. Không giống như những cái khác, nó hiển thị các tên quy trình được khởi tạo kết nối mạng và cho phép bạn đặt các bộ lọc để chỉ thu thập lưu lượng truy cập mà bạn quan tâm. Vì một số ISP hiện đang ngắt kết nối khách hàng vì sử dụng băng thông "quá nhiều", biết chính xác bạn đã biết bao nhiêu tải xuống hoặc tải lên trong một tháng nhất định có thể rất hữu ích.