493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

NetSupport DNA

VNĐ

NetSupport DNA (Quản trị mạng động) tạo điều kiện quản lý trung tâm cho các PC doanh nghiệp của bạn một cách an toàn, phối hợp và hiệu quả. Kết hợp hàng tồn kho phần cứng và phần mềm mạnh mẽ với phân phối phần mềm, ứng dụng và đo lường Internet, bộ phận trợ giúp dựa trên web, điều khiển từ xa PC và hơn thế nữa, NetSupport DNA đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn cấu hình của công ty đồng thời giảm Tổng chi phí sở hữu (TCO).

NetSupport DNA (Quản trị mạng động) tạo điều kiện quản lý trung tâm cho các PC doanh nghiệp của bạn một cách an toàn, phối hợp và hiệu quả. Kết hợp hàng tồn kho phần cứng và phần mềm mạnh mẽ với phân phối phần mềm, ứng dụng và đo lường Internet, bộ phận trợ giúp dựa trên web, điều khiển từ xa PC và hơn thế nữa, NetSupport DNA đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn cấu hình của công ty đồng thời giảm Tổng chi phí sở hữu (TCO).