493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

NetSupport ServiceDesk

VNĐ

NetSupport ServiceDesk giúp bạn dễ dàng theo dõi, sắp xếp, quản lý và trả lời các thách thức hỗ trợ máy tính để bàn khó khăn nhất thông qua quản lý sự cố, sự cố và thay đổi; tính năng báo cáo và hỗ trợ cho các thiết bị di động.Không chỉ vậy, NetSupport Service Desk hoàn toàn có thể tùy chỉnh theo cách tổ chức của bạn hoạt động.

NetSupport ServiceDesk giúp bạn dễ dàng theo dõi, sắp xếp, quản lý và trả lời các thách thức hỗ trợ máy tính để bàn khó khăn nhất thông qua quản lý sự cố, sự cố và thay đổi; tính năng báo cáo và hỗ trợ cho các thiết bị di động.Không chỉ vậy, NetSupport Service Desk hoàn toàn có thể tùy chỉnh theo cách tổ chức của bạn hoạt động.