493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

OpManager Premium Edition

42,539,000 VNĐ

OpManager Enterprise được thiết kế để mở rộng nhu cầu quản lý và giám sát mạng của các doanh nghiệp lớn. Sử dụng OpManager Enterprise, bạn có thể quản lý nhiều địa điểm từ xa. Nó cho phép bạn phân phối công cụ bỏ phiếu bằng cách thêm nhiều đầu dò để giám sát mạng doanh nghiệp. Máy chủ trung tâm được thiết kế để cung cấp khả năng hiển thị mạng theo yêu cầu trên các vị trí, dễ dàng chia tỷ lệ, hợp nhất và báo cáo tình trạng mạng qua nhiều đầu dò từ xa.

OpManager Enterprise được thiết kế để mở rộng nhu cầu quản lý và giám sát mạng của các doanh nghiệp lớn. Sử dụng OpManager Enterprise, bạn có thể quản lý nhiều địa điểm từ xa. Nó cho phép bạn phân phối công cụ bỏ phiếu bằng cách thêm nhiều đầu dò để giám sát mạng doanh nghiệp. Máy chủ trung tâm được thiết kế để cung cấp khả năng hiển thị mạng theo yêu cầu trên các vị trí, dễ dàng chia tỷ lệ, hợp nhất và báo cáo tình trạng mạng qua nhiều đầu dò từ xa.