493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

Petrel E&P Software Platform

VNĐ

Bản quyền phần mềm Petrel E&P Software Platform. Nền tảng phần mềm E&P của Petrel. Hiểu các thuộc tính đá tốt, tăng cường đặc tính và tối ưu hóa các chiến lược khoan và hoàn thành.

Out of stock

Description

Bản quyền phần mềm Petrel E&P Software Platform. Nền tảng phần mềm E&P của Petrel. Hiểu các thuộc tính đá tốt, tăng cường đặc tính và tối ưu hóa các chiến lược khoan và hoàn thành.