493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

PLAXIS 3D Dynamics – Standalone

VNĐ

Bản quyền phần mềm PLAXIS 3D Dynamics. Mô hình tải động đáng tin cậy và toàn diện trong 3D.

Description

Bản quyền phần mềm PLAXIS 3D Dynamics. Mô hình tải động đáng tin cậy và toàn diện trong 3D.