493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

PLAXIS 3D Suite – Standalone

VNĐ

Bản quyền phần mềm PLAXIS 3D Suite. Gói phần mềm PLAXIS 3D hoàn chỉnh.

Description

Bản quyền phần mềm PLAXIS 3D Suite. Gói phần mềm PLAXIS 3D hoàn chỉnh.