493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

PVCS Tracker V6.8 for 98/NT/2000 w/Maint. Support

18,552,000 VNĐ

PVCS Tracker là giải pháp toàn doanh nghiệp để nắm bắt, quản lý và truyền đạt các yêu cầu tính năng, báo cáo lỗi, thay đổi và các vấn đề dự án từ khi xuất hiện đến giải quyết. Trình theo dõi giúp các nhóm toàn doanh nghiệp thiết lập các ưu tiên, chỉ định quyền sở hữu và quản lý các khoản trợ cấp, đồng thời cho phép các nhà quản lý thấy xu hướng và tiến bộ. Thông báo tự động cải thiện giao tiếp và tăng tốc phát triển. Tùy chọn giao diện I-NET cho phép người dùng làm việc thông qua Web, bất kể vị trí hoặc nền tảng.

SKU: PVTRACKER Category:

PVCS Tracker là giải pháp toàn doanh nghiệp để nắm bắt, quản lý và truyền đạt các yêu cầu tính năng, báo cáo lỗi, thay đổi và các vấn đề dự án từ khi xuất hiện đến giải quyết. Trình theo dõi giúp các nhóm toàn doanh nghiệp thiết lập các ưu tiên, chỉ định quyền sở hữu và quản lý các khoản trợ cấp, đồng thời cho phép các nhà quản lý thấy xu hướng và tiến bộ. Thông báo tự động cải thiện giao tiếp và tăng tốc phát triển. Tùy chọn giao diện I-NET cho phép người dùng làm việc thông qua Web, bất kể vị trí hoặc nền tảng.