493/28 LÊ ĐỨC THỌ, PHƯỜNG 16, QUẬN GÒ VẤP, TP. HỒ CHÍ MINH
THỜI GIAN LÀM VIỆC:  THỨ 2- THỨ 6 (8H00 : 17H30)  – THỨ 7 (8H00 : 12H00)

493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

Recovery Toolbox for Word (Business License)

1,276,000 VNĐ

Bản quyền phần mềm Recovery Toolbox for Word. Là phần mềm khôi phục văn bản mạnh mẽ để trích xuất văn bản từ các tài liệu Microsoft Word bị hỏng (*.doc, *.docx, *.dot, * dotx) và Rich Text Files (tệp *.rtf).

Hết hàng

Bản quyền phần mềm Recovery Toolbox for Word. Là phần mềm khôi phục văn bản mạnh mẽ để trích xuất văn bản từ các tài liệu Microsoft Word bị hỏng (*.doc, *.docx, *.dot, * dotx) và Rich Text Files (tệp *.rtf).