493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

RemoteLaunch (Single User) (Download subscription)

5,672,000 VNĐ

Ứng dụng RemoteLaunch sẽ kết nối với các công cụ kiểm tra tự động của bạn và cho phép SpiraTest phối hợp các hoạt động kiểm tra của bạn, cả thủ công và tự động ở một nơi.

Ứng dụng RemoteLaunch sẽ kết nối với các công cụ kiểm tra tự động của bạn và cho phép SpiraTest phối hợp các hoạt động kiểm tra của bạn, cả thủ công và tự động ở một nơi.