493/28 LÊ ĐỨC THỌ, PHƯỜNG 16, QUẬN GÒ VẤP, TP. HỒ CHÍ MINH
THỜI GIAN LÀM VIỆC:  THỨ 2- THỨ 6 (8H00 : 17H30)  – THỨ 7 (8H00 : 12H00)

493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

RemShutdown

411,000 VNĐ

RemShutdown cho phép tắt hoặc khởi động lại máy tính mạng từ xa. Bạn có thể chỉ định độ trễ trong đó thông báo bạn chỉ định có thể được hiển thị và các ứng dụng đang chạy trên máy tính từ xa tại thời điểm tắt máy có thể được phép đóng. Ngoài ra, RemShutdown cung cấp cho người dùng tùy chọn hủy tắt máy. Công cụ này được thiết kế với giao diện thân thiện và dễ sử dụng.

RemShutdown cho phép tắt hoặc khởi động lại máy tính mạng từ xa. Bạn có thể chỉ định độ trễ trong đó thông báo bạn chỉ định có thể được hiển thị và các ứng dụng đang chạy trên máy tính từ xa tại thời điểm tắt máy có thể được phép đóng. Ngoài ra, RemShutdown cung cấp cho người dùng tùy chọn hủy tắt máy. Công cụ này được thiết kế với giao diện thân thiện và dễ sử dụng.