493/28 LÊ ĐỨC THỌ, PHƯỜNG 16, QUẬN GÒ VẤP, TP. HỒ CHÍ MINH
THỜI GIAN LÀM VIỆC:  THỨ 2- THỨ 6 (8H00 : 17H30)  – THỨ 7 (8H00 : 12H00)

493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

ReSharper C++

5,558,139 VNĐ

ReSharper là một trong những phần mềm hỗ trợ lập trình khá mạnh được phát triển cho các lập trình viên (Developer). Một số tính năng của ReSharper như: Phân tích chất lượng Code; Trợ giúp chỉnh sửa Code; Tạo Code; Loại bỏ code lỗi và không phù hợp; Thay đổi an toàn cơ sở Code của bạn…

ReSharper là một trong những phần mềm hỗ trợ lập trình khá mạnh được phát triển cho các lập trình viên (Developer). Một số tính năng của ReSharper như: Phân tích chất lượng Code; Trợ giúp chỉnh sửa Code; Tạo Code; Loại bỏ code lỗi và không phù hợp; Thay đổi an toàn cơ sở Code của bạn...