493/28 LÊ ĐỨC THỌ, PHƯỜNG 16, QUẬN GÒ VẤP, TP. HỒ CHÍ MINH
THỜI GIAN LÀM VIỆC:  THỨ 2- THỨ 6 (8H00 : 17H30)  – THỨ 7 (8H00 : 12H00)

493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

ReSlope (4.0)

23,255,813 VNĐ

ReSlope là một chương trình tương tác, định hướng thiết kế, dành cho các sườn được gia cố địa kỹ thuật.

ReSlope là một chương trình tương tác, định hướng thiết kế, dành cho các sườn được gia cố địa kỹ thuật.