493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

RISA-3D (Version 17.0)

VNĐ

Bản quyền phần mềm RISA-3D. Phần mềm Kỹ thuật Kết cấu 3D phổ biến nhất ở Hoa Kỳ để Phân tích & Thiết kế các cấu trúc khung, giàn hoặc tấm / vỏ chung.

Description

Bản quyền phần mềm RISA-3D. Phần mềm Kỹ thuật Kết cấu 3D phổ biến nhất ở Hoa Kỳ để Phân tích & Thiết kế các cấu trúc khung, giàn hoặc tấm / vỏ chung.