493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

Share360 – Bản quyền phần mềm Share360

36,630,375 VNĐ

Với phần mềm Share360, Bạn có thể truy cập nhanh chóng theo kế hoạch, gửi thư điện tử, memo, chia sẻ các tài liệu, các dự án, các hình thức trực tuyến và thông qua thêm một trình duyệt web.  Quản lý tập trung máy chủ Web Server của công ty bạn, Share360 cho phép bạn làm việc theo nhóm từ đó giúp bạn được tổ chức hơn, hiệu quả sản xuất được tăng ngay lập tức.

Description

Với phần mềm Share360, Bạn có thể truy cập nhanh chóng theo kế hoạch, gửi thư điện tử, memo, chia sẻ các tài liệu, các dự án, các hình thức trực tuyến và thông qua thêm một trình duyệt web.  Quản lý tập trung máy chủ Web Server của công ty bạn, Share360 cho phép bạn làm việc theo nhóm từ đó giúp bạn được tổ chức hơn, hiệu quả sản xuất được tăng ngay lập tức.