493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

Sale!

Source Control for Oracle

14,832,000 VNĐ

Bản quyền phần mềm Source Control for Oracle. Xem ai đã sửa đổi cơ sở dữ liệu và lý do, truy cập vào lịch sử của mọi thay đổi. Làm quá trình kiểm tra các thay đổi cơ sở dữ liệu thành SVN hoặc TFS trở nên đơn giản.
Source Control for Oracle - Thực hiện thay đổi lược đồ theo dõi và chia sẻ đơn giản Kiểm tra thay đổi dữ liệu tĩnh thành kiểm soát phiên bản, bên cạnh các thay đổi lược đồ Kiểm tra các thay đổi bằng thông điệp nhật ký đơn giản và nhấp vào nút So sánh các đối tượng và dữ liệu tĩnh trong cơ sở dữ liệu với điều khiển nguồn cạnh nhau Không cần phải kiểm soát nguồn ngừng sử dụng trình soạn thảo yêu thích của bạn Khóa các đối tượng trên cơ sở dữ liệu phát triển dùng chung Cho phép thiết lập dễ dàng các môi trường có hộp cát Loại bỏ nhu cầu về các giải pháp phức tạp để loại bỏ các đối tượng cơ sở dữ liệu và kiểm tra chúng vào kiểm soát nguồn Sử dụng bất kỳ hệ thống kiểm soát nguồn không được hỗ trợ nào qua thư mục làm việc Tự động triển khai với Bộ triển khai cho Oracle

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Source Control for Oracle”

Your email address will not be published.