493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

SourceAnywhere Standalone 6.5 (1 user)

VNĐ

Bản quyền phần mềm SourceAnywhere. Phần mềm kiểm soát (phần mềm kiểm soát nguồn AKA) được thiết kế đặc biệt như một sự thay thế Visual SourceSafe (VSS) mạnh mẽ hơn.

Description

Bản quyền phần mềm SourceAnywhere. Phần mềm kiểm soát (phần mềm kiểm soát nguồn AKA) được thiết kế đặc biệt như một sự thay thế Visual SourceSafe (VSS) mạnh mẽ hơn.