493/28 LÊ ĐỨC THỌ, PHƯỜNG 16, QUẬN GÒ VẤP, TP. HỒ CHÍ MINH
THỜI GIAN LÀM VIỆC:  THỨ 2- THỨ 6 (8H00 : 17H30)  – THỨ 7 (8H00 : 12H00)

493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

SPM® 8

VNĐ

Bản quyền phần mềm SPM® (Salford Predictive Modeler®) bao gồm các phương pháp mô hình thiết yếu của các cây quyết định CART®, Random Forests®, TreeNet® Gradient Boosting và hồi quy phi tuyến MARS®. Với độ chính xác cao, cực nhanh và có thể được sử dụng với cấu trúc hoặc không có cấu trúc Bộ dữ liệu. Nó cung cấp công suất tiên đoán cao, mặc định an toàn, lựa chọn mạnh mẽ, độ tin cậy, và tốc độ tính toán. Các lệnh và các giao diện người dùng đồ họa, tài liệu, và hỗ trợ đều tuyệt vời.
[LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT NHẤT]

Bản quyền phần mềm SPM® (Salford Predictive Modeler®) bao gồm các phương pháp mô hình thiết yếu của các cây quyết định CART®, Random Forests®, TreeNet® Gradient Boosting và hồi quy phi tuyến MARS®. Với độ chính xác cao, cực nhanh và có thể được sử dụng với cấu trúc hoặc không có cấu trúc Bộ dữ liệu. Nó cung cấp công suất tiên đoán cao, mặc định an toàn, lựa chọn mạnh mẽ, độ tin cậy, và tốc độ tính toán. Các lệnh và các giao diện người dùng đồ họa, tài liệu, và hỗ trợ đều tuyệt vời.
[LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT NHẤT]