493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

SpreadsheetGear Bundle

39,679,000 VNĐ

SpreadsheetGear Bundle giúp dễ dàng tự động tạo báo cáo Excel, tạo bảng điều khiển động từ biểu đồ và phạm vi Excel, sử dụng các phép tính tương thích Excel hiệu suất cao mà không cần Excel và di chuyển dữ liệu giữa sổ làm việc Excel và DataSets, DataTables và DataGrids.

SpreadsheetGear Bundle giúp dễ dàng tự động tạo báo cáo Excel, tạo bảng điều khiển động từ biểu đồ và phạm vi Excel, sử dụng các phép tính tương thích Excel hiệu suất cao mà không cần Excel và di chuyển dữ liệu giữa sổ làm việc Excel và DataSets, DataTables và DataGrids.