493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

SpreadsheetGear for .NET Standard

28,335,000 VNĐ

SpreadsheetGear for .NET Standard bao gồm các hướng dẫn trong ASP.NET Core MVC, .NET Core, Xamarin.iOS và Xamarin.Android. SpreadsheetGear for .NET Standard cũng có thể được sử dụng trên các nền tảng khác như .NET Framework đầy đủ, Nền tảng phổ quát Windows (UWP), Xamarin.Forms, Mono và bất kỳ nền tảng nào khác hỗ trợ .NET Standard 1.3.

SpreadsheetGear for .NET Standard bao gồm các hướng dẫn trong ASP.NET Core MVC, .NET Core, Xamarin.iOS và Xamarin.Android. SpreadsheetGear for .NET Standard cũng có thể được sử dụng trên các nền tảng khác như .NET Framework đầy đủ, Nền tảng phổ quát Windows (UWP), Xamarin.Forms, Mono và bất kỳ nền tảng nào khác hỗ trợ .NET Standard 1.3.