493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

SpreadsheetGear for Silverlight

28,335,000 VNĐ

SpreadsheetGear for Silverlight giúp đưa các ứng dụng dựa trên trình duyệt của bạn vượt ra ngoài giới hạn của HTML và JavaScript với SpreadsheetGear cho Silverlight, được xây dựng trên cùng một bảng tính và công cụ biểu đồ tương thích với Excel như SpreadsheetGear for .NET.

SpreadsheetGear for Silverlight giúp đưa các ứng dụng dựa trên trình duyệt của bạn vượt ra ngoài giới hạn của HTML và JavaScript với SpreadsheetGear cho Silverlight, được xây dựng trên cùng một bảng tính và công cụ biểu đồ tương thích với Excel như SpreadsheetGear for .NET.