493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

SQL Provision

314,496,000 VNĐ

Bản quyền phần mềm SQL Provision. Tạo, bảo vệ và quản lý các bản sao cơ sở dữ liệu SQL Server cho DevOps tuân thủ. Cung cấp SQL bao gồm SQL Clone và Data Masker cho SQL Server.

SQL Provision - Phát triển, kiểm tra và sửa mã nhanh hơn Tuân thủ các quy định (GDPR, HIPAA và SOX) Quy trình minh bạch và có thể kiểm toán được

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SQL Provision”

Your email address will not be published.