493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

SQL Source Control

14,832,000 VNĐ

Bản quyền phần mềm SQL Source Control. Kết nối hệ thống kiểm soát nguồn hiện tại của bạn với SQL Server.

SQL Source Control - lược đồ kiểm soát ersion và dữ liệu tham chiếu, khôi phục các thay đổi và duy trì tính toàn vẹn tham chiếu của cơ sở dữ liệu của bạn. Giải quyết các thách thức cơ sở dữ liệu khác như triển khai mà không mất dữ liệu. Và bởi vì nó hoạt động với các công cụ bạn đã sử dụng, đây là một thiết lập dễ dàng. Cắm vào SQL Server Management Studio Phiên bản kiểm soát các lược đồ và dữ liệu tĩnh của bạn Xem ai đã thực hiện những thay đổi, khi nào và tại sao

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SQL Source Control”

Your email address will not be published.