493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

SysAid On-Premise

VNĐ

SysAid On-Premise một ITSM, quản lý tài sản và giải pháp quản lý CNTT được xây dựng để giúp bạn đối phó với các thách thức CNTT hàng ngày mà bạn gặp phải. Đó thực sự là bàn trợ giúp, bàn dịch vụ, ITSM, quản lý tài sản và khả năng quản lý CNTT rộng hơn trong một giải pháp – với khả năng quản lý tất cả các tác vụ CNTT của bạn trong một không gian làm việc.

Description

SysAid On-Premise một ITSM, quản lý tài sản và giải pháp quản lý CNTT được xây dựng để giúp bạn đối phó với các thách thức CNTT hàng ngày mà bạn gặp phải. Đó thực sự là bàn trợ giúp, bàn dịch vụ, ITSM, quản lý tài sản và khả năng quản lý CNTT rộng hơn trong một giải pháp – với khả năng quản lý tất cả các tác vụ CNTT của bạn trong một không gian làm việc.