493/28 LÊ ĐỨC THỌ, PHƯỜNG 16, QUẬN GÒ VẤP, TP. HỒ CHÍ MINH
THỜI GIAN LÀM VIỆC:  THỨ 2- THỨ 6 (8H00 : 17H30)  – THỨ 7 (8H00 : 12H00)

493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

SysTools SQL Server Recovery Manager

45,325,579 VNĐ

SysTools SQL Server Recovery Manager là chương trình khôi phục các tập tin SQL .bak đã bị hỏng hoặc không truy cập được mà không gây ảnh hưởng đến toàn bộ dữ liệu. Tính năng chính của công cụ này là có thể khôi phục cả những bảng biểu đã bị xóa từ tập tin .bak nếu chúng chưa bị ghi đè. [LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT NHẤT]

SysTools SQL Server Recovery Manager là chương trình khôi phục các tập tin SQL .bak đã bị hỏng hoặc không truy cập được mà không gây ảnh hưởng đến toàn bộ dữ liệu. Tính năng chính của công cụ này là có thể khôi phục cả những bảng biểu đã bị xóa từ tập tin .bak nếu chúng chưa bị ghi đè. [LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT NHẤT]