493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

TMPGEnc KARMA.. Plus 2

1,418,000 VNĐ

TMPGEnc KARMA.. Plus 2 làm cho nó dễ dàng để kiểm soát các thư viện video kỹ thuật số ngày càng tăng của bạn. Sắp xếp, tìm kiếm, phân loại, đóng, và thậm chí còn so sánh video kỹ thuật số của bạn với các công cụ và điều khiển dễ dàng sử dụng.

TMPGEnc KARMA.. Plus 2 làm cho nó dễ dàng để kiểm soát các thư viện video kỹ thuật số ngày càng tăng của bạn. Sắp xếp, tìm kiếm, phân loại, đóng, và thậm chí còn so sánh video kỹ thuật số của bạn với các công cụ và điều khiển dễ dàng sử dụng.