493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

USilio Premium – 1 Anno

7,477,000 VNĐ

Bản quyền phần mềm USilio là bảng điều khiển quản lý CNTT cho sao lưu Uranium và Supremo. Bảng điều khiển mạnh mẽ cho phép khách hàng sao lưu Uranium, giám sát các bộ sao lưu, tự chạy chúng và nhận báo cáo tự động.

Bản quyền phần mềm USilio là bảng điều khiển quản lý CNTT cho sao lưu Uranium và Supremo. Bảng điều khiển mạnh mẽ cho phép khách hàng sao lưu Uranium, giám sát các bộ sao lưu, tự chạy chúng và nhận báo cáo tự động.