493/28 LÊ ĐỨC THỌ, PHƯỜNG 16, QUẬN GÒ VẤP, TP. HỒ CHÍ MINH
THỜI GIAN LÀM VIỆC:  THỨ 2- THỨ 6 (8H00 : 17H30)  – THỨ 7 (8H00 : 12H00)

493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

Veritas Backup Exec

VNĐ

Veritas Backup Exec bảo vệ phục hồi và sao lưu đơn giản, đầy đủ cho doanh nghiệp của bạn bao gồm tất cả dữ liệu ở bất cứ nơi nào nó tồn tại. Với sự lựa chọn cấp phép vĩnh viễn hoặc cấp phép đăng ký, Backup Exec có sẵn trong ba phiên bản để phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

Hết hàng

Veritas Backup Exec bảo vệ phục hồi và sao lưu đơn giản, đầy đủ cho doanh nghiệp của bạn bao gồm tất cả dữ liệu ở bất cứ nơi nào nó tồn tại. Với sự lựa chọn cấp phép vĩnh viễn hoặc cấp phép đăng ký, Backup Exec có sẵn trong ba phiên bản để phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.